Aslan Basariya : Bu Antlaşma Metnini Hazırlayanlar Abhazya’yı Hiç Tanımıyorlar

foto: advantour.com

Nujnaya Gazeta-Rusya ve Abhazya arasındaki antlaşma tasarısı üzerine tartışma devam ediyor.Ekonomi doktoru ve “Ainar” uzmanlar kulübü başkanı Aslan Basariya belgeyi yorumladı. 

Abkhaz World 20.10.2014

Nujnaya Gazeta-Rusya ve Abhazya arasındaki antlaşma tasarısı üzerine tartışma devam ediyor.Ekonomi doktoru ve “Ainar” uzmanlar kulübü başkanı Aslan Basariya belgeyi yorumladı.

Rusya ve Abhazya uzun süre önce dostluk ve işbirliği antlaşması imzalamış oldukları için bu yeni ittifak antlaşmasının neden hazırlandığını anlamıyorum. Genişletilebilecek ve değiştirilebilecek çok sayıda kurumlar arası antlaşma mevcut.

Yeni antlaşmanın içeriği çok sayıda soru işaretine yol açıyor. Bu antlaşmayı kaleme alanlar toplumun siyasal yapısını ve ruhsal durumunu incelememişler. Ayrıca, anayasamızın bağımsız demokratik devlet yapısını öngören birinci maddesini dikkate almamışlar.

Bu antlaşmanın bir tek maddesi bile içinde bulunduğumuz duruma uygun değil. Her maddesi ulusal egemenliğimizin çiğnenmesini öngörüyor. Taslak metnin giriş bölümüyle maddeler birbiriyle çelişiyor Giriş bölümünde eşitler arası ilişkilerden sıklıkla söz ediliyor.Maddeler kısmında ise Abhazya’nın Rusya Federasyonu’na katılması öngörülüyor. Bu antlaşma belgesi imzalanırsa bağımsızlığımızdan geriye sadece “Abhazya Cumhuriyeti” unvanı kalacak.

Stratejik müttefiğimizle yeni bir antlaşma imzalanacaksa önce mevcut belgenin eksik yanlarını tesbit etmek gerekir. Yeni belgenin hazırlanmasını aceleye getirmek kabul edilemez. Yeni bir devlet inşa edilirken bilimsel yöntemlerin ve ulusal çıkarlara saygının esas alınacağını ümit ediyoruz. “Ainar” olarak ivedilikle bir uzmanlar kurulunun oluşturulmasını, bu kurulun devletimizin hedeflerini ve onları gerçekleştirme yollarını ortaya koymasını öneriyoruz.

Entegrasyon sürecinde hangi kuralları izleyeceğimiz şu anda belli değil. Bu antlaşma metnini hazırlayanların Abhazya’yı hiç tanımadıkları izlenimini edindim.

Antlaşma taslağının bu haliyle dikkate bile alınmaması gerekiyor. Antlaşma kuşkusuz federal devletimize minnet duymamızı gerektiren bahisler içeriyor ; özellikle de ülkemizin güvenliği hakkında. Titizlikle ele almamız gereken çok sayıda meselemiz var. Ama önce ulusal çıkarlarımızı tanımlamamız lazım. Zor bir durumdan kurtulmak için ulusal çıkarlarımızı asla feda etmemeliyiz.

Abhazya’nın bağımsız bir devlet olarak Rusya’nın işine daha çok yarayacağına içtenlikle inanıyorum. Tek yapılması gereken, Abhazya’nın Avrasya ile entegrasyonunu öngören bir konseptin geliştirilmesi. Bu süreçte –yeni antlaşma taslağını hazırlayanların dışındaki- Rus uzmanların yardımına çok ihtiyacımız olacak. 

Çeviri : Dr. Ömer Aytek Kurmel