Çerkes Soykırımının Tanınması Talebine Ukrayna'dan yanıt!


Farklı ülkelerde yaşayan Çerkes aktivistlerin 20 Haziran 2014 tarihinde Ukrayna’ya yaptıkları ''Çerkes Soykırımını Tanıma'' başvurusuna Ukrayna devletinden yanıt geldi. 

Farklı ülkelerde yaşayan Çerkes aktivistlerin 20 Haziran 2014 tarihinde Ukrayna’ya  yaptıkları ''Çerkes Soykırımını Tanıma'' başvurusuna Ukrayna devletinden yanıt geldi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Sekreterliğinden, Çerkesya Yurtseverleri eş sözcüsü Karden Murat Yıldırım'a gönderilen cevabı Ukraynaca orijinali ve Türkçe çevirisi ile okurlarımıza sunuyoruz 

****

Sayın Yıldırım;

20.06.2014 tarihli Ukrayna başkanı sayın P.O. Poroşenko'ya yaptığınız ''Çerkes Soykırımını Tanıma'' başvurunuz 26.06.2014 tarihinde Ukrayna Başkanlık Sekreterliğinin emriyle Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yetkileri çerçevesinde üzerinde çalışılarak tarafınıza bildirilmektedir.
01.07.2014 tarihinde milletvekili Oleg Lyaşko tarafından Ukrayna Yüksek Rada'sında (Parlamentosu) ''Çerkes Halkına yapılan soykırımın görüşülmesi va tanınması'' kararname taslağı № 4203 sayıyla kaydedilmiştir.
Öngörülen kararname taslağının amacı, Rusya İmparatorluğunun 1763 – 1864 yılları arasında Kafkasya'daki sömürge politikaları sonucu Çerkes (Adıge) halkına yapılan soykırımın tanınması sorunu üzerine bilimsel ve tarihsel dayanaklarla birlikte siyasi ve hukuki işlemleri başlatmaktır.

Saygılarımla.

Vekaleten Yönetim Şefi T.M. Barnyak

****

Уважаемый Юлдирим, 

Во исполнение поручения Администрации Президента Украины от 26.06.2014 г. МИД Украины разработало, в пределах компетенции, Ваше обращение к Президенту Украины П.О.Порошенка от 20.06.2014 г. о признании геноцида черкесского народа и сообщает следующее. 
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Постановления Верховной Рады Украины № 4203 от 01.07.2014 «Об инициировании рассмотрения вопроса о признании геноцида черкесского народа», внесенный народным депутатом Украины О. Ляшко. 
Целью предлагаемой Постановления является инициирование научно и исторически обоснованного политико-правового разбирательства в Украине вопрос о признании геноцида черкесского (адыгейского) народа, совершенного Российской империей во время реализации колониальной политики на Кавказе в период 1763-1864 годов. 

С уважением, 

И.о. начальника Управления подпись Т.М.Барняк