Adıgey, Adıgekale: Hateğu Nalbıy görevine başladı


Geçtiğimiz Cuma günü Adıgekale'nin 45. kuruluş yıldönümü ve Adıgekale Belediye başkanlığına seçilen Hateğu Nalbıy'in görevine başlaması törensel kutlamaları yapıldı. Bu yerel yönetim sakinlerini tebrik etmek üzere AC. Başı Thakuşıne Aslan da Adıgekaleye gitti. O'na AC. Parlementosu Başkanı Vlademir Narojne, Bakanlar kurulu üyeleri, milletvekilleri vd. eşlik ettiler.

AC. Başı kente ulaştığında ilk önce buradaki panayırı ziyaret etti. Ardından Milli Kültür Merkezinde açılan yerel müzeye gitti. Cumhuriyet başının buraya göçertilen köyler ve ilk göç edip yerleşenler hakkındaki tarihi gösteren eserlerin yer aldığı sergi ilgisini çekti. AC. Başı müzeye gelen konuklara açılmış konuk defterine de düşüncelerini yazdı.

Hateğu Nalbıy'in görevine başlaması ile alakalı tören Adıge Kale Milli Kültür Merkezinde yapıldı. Burada cumhuriyet idarecileri, ikinci dünya savaşı ve emek gazileri, öğrenciler, kültür ve sağlık kurumları emekçileri, gençlik organizasyonları komşumuz olan Krasnodar Eyaletinden gelen temsilciler, Adıgekale sakinleri toplandılar. Toplantı açılışını yapan Adıgekale Halk milletvekileri konseyi başkanı Tl'ıhase Yure aynı zamanda yönetti.

Seçim Kurulu bölge başkanı Canhot Bayzet 14 Eylülde yapılan yerel seçim ve  kesin sonuçları hakkında bilgi verdi. Onun belirttiğinde göre yerel yönetim seçiminde oy kullanması gereken 11992 kişi listelerde yer alıyordu. Bunların sadece yüzde 36,27'si seçimde oy kullandı. Gösterilen adaylar içerisinde seçmenin en çok oyunu yüzde 79,33 ile Hateğu Nalbıy aldı. Ardından Hateğu Nalbıy'e göreve başladığını kanıtlayan belgeyi takdim etti.

Thakuşıne Aslan; 'uzun yıllardır bu makamda görev yapmakta olan Hateğu Nalbıy'in yapmayı planladığı şeyleri gelecekte yerine getirmesi, Adıgekalenin ekonomik olarak kalkınmasını ve insanların daha iyi bir yaşama ulaşmasını seçmenler 14 eylülde onu destekleyerek seçmiş oldular. 15 bin kişiden fazla insanın yaşadığı belediyenin ekonomisinin kalkınması için son yıllarda 3 milyar ruble kadar para ekonomisine kattık, bütçeyi oluşturan vergi gelirlerini iki kat arttırdık, yatırımcıların sayısının artmasına özen gösterdik, Adıgekale yaşayanlarının iyi bir yaşama sahip olmaları için gelecekte de ekonomik kalkınma göstermesini istiyor ve bunu ana görevimiz olarak ortaya koyuyoruz. Bütün bunları gerçekleştireceğine güvendiğimiz Hateğu Nalbıy'ınde bu güvenimizi boşa çıkartmayacağınıda düşünüyoruz' dedi.

AC. Başı tüm bunların yanısıra hala bazı sıkıntıların olduğunu da belirtti; 'Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için, halkın isteklerini-arzularını gözetmen, onların bakış açılarını da değerlendirmenin büyük önemi vardır. Gelecektede sana destek olmaya hazırız, fakat senin yerine hiç kimse çalışacak değil, bu yüzden üzerine düşen vazifeyi yerine getirmeye özen göstermelisin' dedi.

Hateğu Nalbıy etkinlik katılımcılarına yönelik yaptığı konuşmada seçimlerde kendisini destekleyenlere ve seçim katılımcılarına hepsine teşekkür etti. İnsanların güvenini boşa çıkartmayacağını Rusya Federasyonu Anayasası ve kanunlara uyacağını rayon ve cumhuriyetin kalkınması için çaba sarfedeceğini belirtti.

THARKOHO Adam

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi