Rusya Karadeniz Kıyısında Yaşayan Adıgelerin Haklarını Çiğniyor


İA Natpress tarafından bildirildiğine göre, Karadeniz kıyısındaki Hacıko, Kalej, Lığetx ve Şhafit  köyleri Adıgeleri Kıyıboyu Adıgelerinin Adıge Xase’sine ortak bir başvuruda bulundular. Başvuru yazısında belirtildiğine göre, bu köylerin içinden geçen Aşe Irmağından yasa dışı ve  ekolojik dengeyi bozucu biçiminde iş makineleri ve kamyonlarla kum ve çakıl çekilmeye başlanmış.

Bunun üzerine Kıyıboyu Adıgelerin Xasesi  ilçe/ rayon başkanlarına dilekçeler vermiş bulunuyor. Dilekçede Aşe Irmağından kum ve çakıl alınması yasa dışı ve ekolojik dengeyi bozucu nitelikte olduğu belirtiliyor. Bu durum ayrıca, az nüfuslu halklara ilişkin Rusya Federasyonu yasasına da aykırı.

2013 yılında, aynı biçimde, daha güneydeki Şahe Irmağından birileri yasadışı ve ekolojik dengeyi bozucu nitelikte kum ve çakıl çekmeye başlamışlardı. Adıgelerin protestoları sonucu bu işe son verilmişti.

Belirtmemiz gerekir, az nüfuslu halklara/ uluslara ilişkin Rusya Federasyonu yasasında az nüfuslu ulusların barındığı topraklarda ve mücavir alanlarında bulunan ormanlarda, ırmaklarda, dağlar ve tepelerde o az nüfuslu ulus bireyleri dışında kimsenin müdahalede bulunması ve çalışması yasaktır. Ancak bu yasa kuralı uzun zamandan beri dikkate alınmıyor. Aksine Rusya Karadeniz Kıyısı Adıgelerinin haklarını ihlal etmeyi bir alışkanlık haline getirmiş bulunuyor.

Kaynak: Tuapse Press, 11 Eylül 2014

Çeviri:Hapi Cevdet Yıldız